Tag: 濁水漂流

《濁水漂流》電影分享-露宿者需要嘅係公平唔係同情

電影入面冇解釋到佢哋點解成為露宿者,只需要知道喺控訴呢個社會嘅扭曲、呢個政府嘅無理無良壓迫下,我哋所有人都係戲入面嘅露宿者。

Raven