Tag: 糖水鋪

深水埗良店-黃金廣場外嘅懷舊風格糖水鋪“深深甜品”

一落到深水埗想唔肥都難,黃店又多又好味,食飽晚餐最啱梗係食多碗糖水,怕肥嘅最多咪行上嘉頓山郁動吓囉。呢間喺正黃金電腦廣場對面嘅甜品鋪「深深甜品」,入面裝修都係好傳統懷舊風,糖水又中式又有新式,最重要都係好味囉! 深深甜品-地址

Raven