Tag: 紅磡美食

紅磡良店-睦月-又好味又有人情味小店

住黃埔/紅磡嘅朋友係咪成日落嚟食「睦月」呢?排緊隊就見到老闆同員工都會同食客傾偈,有啲一聽就知佢哋應該係熟客。入面店仔細細,但係食物都係即叫即整,特別係啲炸物,上枱都係熱辣辣脆卜卜。

Raven