Tag: youtube

【孝子必睇】唔睇CCTVB啲劇集有咩好替代品?

香港由2019年6月開始,三色台亂作新聞、成為政府同藍絲公開挑戰全香港市民嘅媒體,引起網民呼籲廣告商停止喺呢種電視台落廣告。Raven就認為每個人都有責任減低CCTVB呢種咁嘅電視台喺香港繼續禍害家人,所以今日就介紹幾個平台畀鍾意睇劇睇片嘅人

Raven