Tag: 檸檬地圖

檸檬地圖下架-清醒嘅你仲識唔識搵食?

更新:好遺憾檸檬地圖已下架,希望大家以後仲識搵到想食嘅餐廳。另外,無論係飲食定係購物,可以多多考慮同支持本地小店🤧。祝大家平安。 大兄台介紹嘅良店:Link 檸檬地圖 - 簡單易用電腦電話都用得 檸檬地圖唔需要各位裝App,跳過咗App Store同Google Play,咁就唔洗擔心Apple同Google又用啲理由去下架任何同路人必備App啦。下面係電腦嘅畫面,電話畫面會窄身啲。下面有4個圖示,分別係搜尋(放大鏡)、食物分類(飯團)、收藏清單(心心)、關於(檸檬地圖介紹)。 咩係Web App呀?將個Web放入主介面當App用 其實Web App只係將一個網頁,放去電話嘅主介面,詳細方法係點呢?…

Raven