Tag: 沙爹牛肉

長洲良店:陳通記 – 沙爹牛肉花生味超濃郁

長洲第二間同大家分享嘅黃店係陳通記,位置喺長洲碼頭附近嘅熟食中心,千祈唔好打算行入街市呀,並唔喺街市入面㗎!陳通記就喺個熟食中心比較中間嘅位置,所以大家無論邊度行入去都要望清楚,仲有記得唔好行到隨便坐低,好有機會坐錯隔離鋪頭嘅位,最好搵店員畀個位你就最好!坐低記得叫碗沙爹鮮牛麵,兩餸三餸就悉隨尊便喇,聽講雞翼都係幾好味!呢度嘅沙爹湯好濃,聞落已經好香,食落仲會有啲花生碎,口感味道都一流! 長洲其他黃店推介: 長洲黃店:Heima Heima – 日系cafe寧靜舒服 長洲黃店:島中坊研 – 必點奄列餐飛碟餐 長洲黃店:慢活瞬間長洲粒粒雪糕 – 食物全部即叫即煮仲有粒粒雪糕食…

Raven