Tag: 雪山冰廳

雪山冰廳:創造力量同幻想會嚇你一跳嘅茶餐廳

今次想搵間餐廳食吓叻沙,喺網上面見到好多都唔就腳,見到有間就喺 #深水埗 #嘉頓 附近,所以就去試試佢 . 睇完個menu,本身想叫個龍蝦叻沙,但係冇叫到,而家都仲後悔緊?

Raven