Tag: ios15.3

iOS15.3登場!修復多個安全問題-建議立即更新

Apple早前就被發現Safari有多個安全性問題,可以令用戶嘅個人資料被不法份子盜取,甚至喺設備入面加裝後門,所以今次iOS15.3主要就係修復各種相關嘅安全問題,注重網絡安全嘅香港人又點可以唔即刻更新呀!?

Raven