Whatsapp動態Stickers你用緊未?

Whatsapp動態Stickers你用緊未

有時透過文字唔係好表現到我哋嘅情緒,所以我哋裝咗五色學倉頡,每日都上Whatsticker睇有咩新Sticker上架,仲會得閒就自己整番一套新Sticker畀自己同親密朋友用。眼見有啲朋友用Line啲Stickers曉郁羨慕咗耐…而你又知唔知原來最新版本嘅Whatsapp已經支援動態Stickers呢?

↓撳個廣告可以支持大兄台繼續寫作↓

10/8新增:用手機自製Whatsapp動態sticker冇難度-完整教學

Whatsappsticker 1

點樣下載Whatsapp動態Stickers

Whatsapp動態Stickers你用緊未1
大家只需要去任何一個對話入面,撳番選擇Stickers個制。
Whatsapp動態Stickers你用緊未2
之後揀Stickers Pack最右邊個「+」制
Whatsapp動態Stickers你用緊未3
就可以睇到可以下載嘅動態Stickers

雖然有啲可惜,暫時動態Stickers只有Whatsapp入面官方提供嘅,但係大家不妨都試吓先!相信好快就會有人開發到方法畀大家自製動態Stickers!

Whatsapp新功能:動態Stickers、黑色介面、QR Code加朋友

資料來源:Whatsapp

↓撳個廣告可以支持大兄台繼續寫作↓